geleser II

II;
menggeleser
mulai berpusing (roda dan lain-lain).

berkongsi