gelenyeh

[Kelantan]

1. tumpul (pisau dan lain-lain);

2. [kiasan] gatal (perempuan dan lain-lain).

berkongsi