gelembur

menggelembur menggelambir, berkerut-kerut (kulit orang tua dan lain-lain).

berkongsi