gelekok

[Kelantan] bengkang-bengkok (ular dan lain-lain).

berkongsi