gelegak

menggelegak
1. mendidih dan berbunyi (seperti air), membual:
air sedang ~ di dapur;

2. [kiasan] naik darah (marah):
apabila ia terusik dalam bulan puasa, darahnya lekas ~;

3. [kiasan] bergelora:
hatinya begitu ~ dengan kemarahan;

menggelegakkan mendidihkan.

berkongsi