gelebar I

tergelebar jatuh berserak (cerai-berai).

berkongsi