gelayangan

[Jakarta] berkeliaran, merayau, bergelandangan.

berkongsi