gelatuk

menggelatuk menggeletuk (gigi dan sebagainya kerana kesejukan atau ketakutan), gementar:
Mamat menggigil kerana takut, giginya ~;
~ sekalian sendi anggotanya oleh kesejukan.

berkongsi