gelantang I

[Jakarta];

menggelantang menjemur pakaian yang masih bersabun di tempat yang panas;

kelantang I.

berkongsi