gelandang

[Indonesia] ;

bergelandangan
1. berkeliaran, bertualang, berjalan-jalan tanpa tujuan:
tindakan patut diambil untuk mengawal orang-orang muda yang ~ di jalan-jalan raya;

2. [kiasan] merana:
di sinilah letaknya harapan yang bakal memberi sinar pada hatinya yang ~;

gelandangan
1. = orang ~ orang yang pekerjaannya atau tempat tinggalnya tidak tetap;

2. tidak tentu tempat kediamannya atau pekerjaannya:
seorang intelektual, yang menggunakan bahasa Indonesia, yang hidup secara ~.

berkongsi