gelandang III

[Jawa];

menggelandang menyeret (dengan paksa), menghela.

berkongsi