gelagah

sejenis tumbuhan yang rupanya seperti tebu, Saccharum spontaneum;
~ boreh rambutan, orang berbunga dia berbunga , orang berbuah dia tidak
(peribahasa) meniru-niru perbuatan orang lain kerana hendakkan keuntungan tetapi sia-sia belaka.

berkongsi