geladah

menggeladah memeriksa dengan teliti (rumah, orang, dan lain-lain) untuk mencari sesuatu (barang curian dan lain-lain):
berminggu Peringgi ~ segala ceruk rantau bandar Melaka;

geledah.

berkongsi