gegerit

akar ~ jantan (merah, putih) beberapa jenis tumbuhan (pokok memanjat), Urceola spp.

berkongsi