gegap I

tergegap-gegap terhenti-henti bercakap, gagap.

berkongsi