gegai

tidak kukuh (perahu, bangunan, dan lain-lain).

berkongsi