gedor

[Jakarta];

menggedor
1. mengetuk keras-keras (pintu dan lain-lain):
ia pergi ~ pintu bilik Hasan dengan marahnya;

2. merampas, merompak;

gedoran
1. ketukan keras di pintu dan lain-lain;

2. hasil rampasan;

penggedoran perihal atau perbuatan menggedor;

penggedor perompak, penyamun.

berkongsi