gedembai

sejenis hantu (barang siapa ditegurnya menjadi batu);

kelambai.

berkongsi