gedek I

[Jawa] buluh yang dianyam untuk dinding rumah (pagar dan lain-lain), anyaman sasak.

berkongsi