gedegah

~-gedeguh bunyi seperti barang berat jatuh ke tanah dan lain-lain.

berkongsi