gedabir

kulit atau daging bawah leher lembu (orang tua dan lain-lain) yang kelihatan berjuluran (kendur), gelambir, gelabir.

berkongsi