gazet I

menggazet mewartakan, mengumumkan, atau mengisytiharkan (secara sah dalam media rasmi):
Ireland digazet sebagai sebuah republik.

berkongsi