gayung I

pencedok air daripada tempurung dan sebagainya yang bertangkai, sibur.

berkongsi