gawang II

menggawangkan melambai-lambaikan tangan (untuk mengusir binatang dan lain-lain);

tergawang berkeadaan menggawangkan tangan.

berkongsi