gastroenterologi

kajian tentang perut dan usus serta penyakit yang berkaitan dengannya.

berkongsi