gasing I

alat permainan daripada kayu dan berpaksi yang dapat dipusingkan dengan tali;

bergasing bermain gasing.

berkongsi