gasan

[Kelantan] bermain kasar, berkelakuan tidak sopan.

berkongsi