garit II

[Minangkabau] gerak;

menggarit bergerak;

menggaritkan menggerakkan.

berkongsi