garing II

[arkaik] ambung, keranjang (rotan dan lain-lain).

berkongsi