gari II

[Kelantan];

bergari masih terang mata (walaupun orangnya sudah tua):
matanya masih ~.

berkongsi