garebek

[Jawa] hari raya Islam (setahun tiga kali);
~ Maulud (12 Rabiulawal);
~ Puasa (1 Syawal);
~ Besar (10 Zulhijah).

berkongsi