garan I

[Jawa] tangkai, hulu (pisau dan lain-lain).

berkongsi