garaj

bangunan atau bahagian bangunan tempat menyimpan kenderaan.

berkongsi