ganyang

mengganyang
1. [Jawa] memakan mentah-mentah, memamah, mengunyah;

2. membinasakan, memusnahkan, menghancurkan:
operasi Indera Khas telah dilancarkan untuk ~ unit penggempur keenam ini.

berkongsi