ganting II

[sastera lama] nama sejenis perahu lama:
maka baginda pun menyuruh berlengkap perahu akan menyerang Singapura, seratus delapan puluh banyaknya jong, lain daripada itu berapa ratus buah ~.

berkongsi