ganjak

berganjak
1. beralih, beranjak, berengsot:
dia tidak mahu ~ dari tempatnya;

2. ki berubah (pendirian dan sebagainya):
dia teguh dengan pendiriannya yang lama, tidak ~ sedikit pun;

mengganjak, mengganjakkan mengalihkan, menganjakkan, mengubah tempat, mengensotkan:
peti besi tidak dapat diganjak oleh seorang sahaja;

terganjak teralih, teranjak, terengsot;
tidak ~
a) tidak teralih;
b) [kiasan] tidak dapat diubah lagi.

berkongsi