ganja II

bahagian keris di antara mata dan hulunya;
~ iras = ~ menumpu ganja yang bersambung dengan bilahnya;
~ datang = ~ rawan ganja yang dilekatkan pada bilahnya.

berkongsi