gangsir II

menggangsir menggali lubang dalam tanah.

berkongsi