ganggu-gugat

mengganggu-gugat mengganggu dan mendakwa, memperkarakan, mendakwa dan memperkarakan:
raja yang berkuasa tidak boleh diganggu-gugat.

berkongsi