gang II

[Indonesia-Belanda] lorong kecil (di kampung-kampung dalam bandar).

berkongsi