gandung

buluh (kayu) yang dipasang di kiri kanan perahu (supaya tidak terbalik atau untuk menambah muatan), ambau;

bergandung
1. berambau (memakai gandung);

2. mempunyai muatan yang diletakkan di gandung;

menggandung memuat barang dengan memakai gandung.

berkongsi