gandi I

[sastera lama] busur (panah);
main ~ bermain panah.

berkongsi