ganal

ganal-ganal ~ mati seolah-olah mati, seperti mati rupanya.

berkongsi