gampar II

[Jawa];

gamparan terompah daripada kayu.

berkongsi