gambir

1. sejenis tumbuhan (pokok menjalar), Uncaria gambir;

2. bahan yang diperoleh daripada pokok gambir untuk dimakan dengan sirih dan pinang (untuk menyamak kulit dan lain-lain);
~ air sejenis tumbuhan (pokok memanjat), Hippocratea macrantha;
~ badak
= ~ jantan sejenis tumbuhan (pokok), Maesa ramentacea;
~ hutan
sejenis tumbuhan (pokok memanjat), Uncaria cordata;
~ paya
sejenis tumbuhan (pokok memanjat), Uncaria lanosa.

berkongsi