gambang I

sejenis alat muzik (dibuat daripada bilah-bilah kayu atau gangsa yang panjangnya tidak serupa);
~ keromong gamelan khas Betawi untuk mengiringi drama rakyat Betawi.

berkongsi