gamat IV

kayu ~ kayu keramat yang dipakai sebagai cap kerajaan.

berkongsi