gamat I

bising, riuh-rendah:
Dewan Rakyat ~ dengan gelak ketawa hari ini;

menggamatkan menyebabkan gamat pada telinga, membisingkan, memekakkan:
pekik sorak ~ suasana;

kegamatan keadaan gamat, kebisingan:
~ kelas reda secara mendadak.

berkongsi