gam II

[Kedah] tiba-tiba, dengan serta-merta.

berkongsi