gali I

bergali [Pahang] = menggali mengorek (kubur);

menggali
1. membuat lubang dalam tanah dengan menggunakan alat, mesin, dan lain-lain (untuk mendapat air, menanam, mengambil sesuatu dari dalam tanah, dan lain-lain), mengorek, menambang;
~ kubur (longkang, lubang, dan lain-lain) membuat kubur (longkang, lubang, dan lain-lain) dengan menggali tanah;
~ ubi (emas dan lain-lain) mengeluarkan atau mengambil ubi dan lain-lain dari dalam tanah;

2. [kiasan] menyelidiki, mendalami:
mereka merasakan perlunya ~ kembali kekayaan hukum adat nenek moyangnya;
menjadi idaman A. Samad Said bukannya untuk memfokuskan mengapa hal-hal itu terjadi, tetapi cuba ~ sikap dan tindakan manusia;
~ lubang menutup lubang
(peribahasa) menebus hutang dengan meminjam wang;
nan digali dalam, nan digantungkan tinggi (peribahasa) yang sudah dirundingkan matang-matang mendapat persetujuan;

galian bahan yang dikeluarkan dari tanah dengan menggali:
tanah ini tidak mengandungi bijih atau ~ yang lain;
bahan ~
hasil lombong;

gali-galian bermacam-macam hasil lombong, bermacam-macam hasil tanaman yang digali;

penggalian perihal (perbuatan, kerja, dan sebagainya) menggali:
~ kesan-kesan lama;

penggali
1. orang yang menggali (membuat) lubang;

2. alat untuk menggali (seperti tembilang dan lain-lain);
diam ~ berkarat (peribahasa) pengetahuan yang tidak dipakai akan hilang.

berkongsi